Ta strona używa ciasteczek.
Matematyka jest delikatnym kwiatem,
który rośnie nie na każdej glebie
i zakwita nie wiadomo kiedy i jak.
(Jean Fabre)
Twoja wyszukiwarka
Dom
Witamy
Mapa serwisu
Do zrobienia
Krzyżówki
Łamigłówki
Testy online
Gry liczbowe
Gra logiczna
Do czytania
Niezbędnik
Liczby
Starożytność
Artykuły
Aforyzmy i...
Pomoce
Programy
Animacje
YouTube
Dla belfra
Święto Mat.
Czasopisma
*Scenariusze
Konkurs
Inne
O Autorce
O Serwisie
Kontakt

Licznik:  6460297

Hit - Temat dnia
Dzisiaj polecamy
Dubletka

Reklama

Scenariusze lekcji [konspekty]

Wyrażenia algebraiczne

Temat: Wyrażenia algebraiczne.

Klasa:II gimnazjum.
Czas trwania:2 godz. lekcyjne.
Cel główny: usystematyzowanie i ugruntowanie wiadomości o wyrażeniach algebraicznych.
Cele operacyjne:

 • uczeń zna określenie wyrażenia algebraicznego,
 • umie obliczyć wartość liczbową wyrażenia,
 • potrafi nazwać wyrażenie,
 • umie zapisywać wyrażenia za pomocą symboli matematycznych,  
 • potrafi zapisać treść zadania w postaci wyrażenia,
 • zna wzory skróconego mnożenia,
 • umie wykonywać działania na wyrażeniach  i zna kolejność działań,
 • doprowadza wyrażenia do najprostszej postaci,
 • potrafi pracować w grupie.

Metody:

 • aktywizująca metoda stolików eksperckich (metoda jigsaw),
 • praca z komputerem - test interakcyjny.

Środki i pomoce:

 • karty pracy dla grup: jednakowe dla wszystkich członków jednej grupy eksperckiej,
 • komputery.

Uwaga: Scenariusz obejmuje przygotowany przeze mnie i zamieszczony w tym serwisie interakcyjny test.

Przebieg lekcji:

 1. Czynności organizacyjne.
 2. Praca w grupach eksperckich.

Klasa podzielona jest na 5 grup. Każda grupa dostaje karty pracy (karta 1, karta 2, karta 3, karta 4, karta 5) jednakowe dla każdej z osób tworzących grupę. Uczniowie w grupach pracują wspólnie - odpowiadają na  pytanie i rozwiązują zadanie. Jeśli jest konieczne, korzystają z pomocy nauczyciela. Uczniowie w grupie stają się ekspertami w zakresie pytania i zadania, sformułowanych na  swojej karcie pracy. Nauczyciel sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i rozwiązania zadania i ocenia pracę grupy. Po skończonej pracy uczniowie łączą się w inne zespoły. Odbywa się to w ten sposób, że następuje odliczanie w każdej grupie od 1 do 5, jedynki z wszystkich grup tworzą nową grupę, analogicznie pozostałe numery. Teraz każdy z zespołów składa się z ekspertów, którzy  na forum nowego zespołu dzielą się swoją wiedzą w zakresie odpowiedzi na pytanie i wspólnie rozwiązują zadania. Nauczyciel pomaga tam, gdzie któryś z uczniów ma trudności z przekazaniem wiedzy. 

 1. Rozwiązywanie interakcyjnego testu: TEST
 2. Podsumowanie.

KARTA 1


1. Jak powstaje nazwa wyrażenia algebraicznego?

2. Odczytaj wyrażenia:
 
 
 
 
 

KARTA 2


1. Co to jest wyrażenie algebraiczne?

2. Zapisz wyrażenia za pomocą symboli matematycznych:
  a) kwadrat sumy liczby 2 i liczby k,
  b) suma liczby a i ilorazu 6 przez p,
  c) iloczyn sumy liczb c i 12 przez b,
  d) różnica ilorazu liczby 4 przez t i liczby 8.

KARTA 3


1. Co to jest wartość liczbowa wyrażenia algebraicznego?

2. Oblicz wartość liczbową wyrażenia:
 
 
 

KARTA 4


1.Co to jest:
  a) jednomian,
  b) współczynnik cyfrowy jednomianu?

2.Zapisz w postaci wyrażenia:
  a) pole trójkąta o boku b i wysokości m,
  b) obwód prostokąta o bokach a i c,
  c) ile zapłacono za 3 kg jabłek w cenie x zł za kg i 2 kg gruszek w cenie y zł 
      za kg?,
  d) ile zł odsetek otrzymamy wpłacając kwotę a zł  do banku, na okres jednego
      kwartału, jeżeli oprocentowanie w skali roku wynosi p%?

KARTA 5


1.Co to jest:
  a) suma algebraiczna,
  b) wyrazy podobne?

2.Doprowadź wyrażenia do najprostszej postaci:
  a) (2x+y)(x-y)+(3x+y)2,
  b) (x-y)(x+y)-(2x-y),
  c) -(x2+5)+3x(2-5y)-(4xy+6x-x2),
  d) (5z-1)2+(4z+1)2-(2z+4).

Nowości
Nowości
[2014-02]
Trójkąty prostokątne - interaktywny test wyboru
[2014-03]
Wielokąty i okręgi - interaktywny test wyboru
[2014-04]
Graniastosłupy - interaktywny test wyboru
Krzyżówki matematyczne
Krzyżówki matematyczne


Krzyżówka Gigant
Krzyżówka Gigant


Krzyżówka Informatyczna
Krzyżówka Informatyczna


Dowcip na dziś
Matematycy śmieją się z siebie:
osiem godzin snu, osiem godzin matematyki, osiem godzin - jazz, wino i kobiety.

Zagłosuj na nas
Matematyka Toplista
Toplista eMatma

Wasze opinie
[2009-05-01] Artykuł o zadaniu konkursowym jest b.interesujący. Pozdrawiam Marta K.
[2009-05-14] To jedna z ciekawszych stron o matematyce. Czekam na więcej nowych materiałów. Myszka.
[2009-05-19] Często wykorzystuję na lekcjach testy online. Gimnazjum/Poznań.
Wyślij opinię
Wszelkie prawa zastrzeżone © J. Rzeźnik
Coding ©2008 Logo
Logo