Ta strona używa ciasteczek.
Matematyka jest delikatnym kwiatem,
który rośnie nie na każdej glebie
i zakwita nie wiadomo kiedy i jak.
(Jean Fabre)
Twoja wyszukiwarka
Dom
Witamy
Mapa serwisu
Do zrobienia
Krzyżówki
Łamigłówki
Testy online
Gry liczbowe
Gra logiczna
Do czytania
Niezbędnik
Liczby
Starożytność
Artykuły
Aforyzmy i...
Pomoce
Programy
Animacje
YouTube
Dla belfra
Święto Mat.
Czasopisma
*Scenariusze
Konkurs
Inne
O Autorce
O Serwisie
Kontakt

Licznik:  6413407

Hit - Temat dnia
Dzisiaj polecamy
Kwadraty magiczne

Reklama

Scenariusze lekcji [konspekty]

Diagramy procentowe

Temat: Diagramy procentowe.

Klasa: I gimnazjum.
Czas trwania: 1godz. lekcyjna.
Cel główny: odczytywanie i wykonywanie diagramów procentowych.
Cele operacyjne:

 • uczeń zna pojęcie procentu i dobrze nim operuje, wykonując wszystkie obliczenia związane z procentami,
 • uczeń potrafi odczytywać, analizować i interpretować dane przedstawione na diagramie,
 • uczeń potrafi wykonać diagram słupkowy i kołowy na podstawie danych,
 • uczeń kształci pojęcie procentu.
Metoda: praca z komputerem w grupach dwuosobowych.
Środki, pomoce: komputery, kartki z skserowanymi zadaniami.

Uwaga: Scenariusz tej lekcji został opracowany w oparciu o wykorzystanie strony:
Diagramy i wykresy znajdującej się w tym serwisie.
Prezentowane tutaj tabele i wykresy są tylko zrzutami ekranu. Interakcyjne tabele i wykresy znajdują się na wspomnianej stronie.

Przebieg lekcji:

I. Analizowanie diagramów procentowych - oceny z pracy klasowej.

Uczniowie wchodzą na wspomnianą wyżej stronę (przycisk Niezbędnik w menu bocznym, a następnie wybieramy Wykresy).Polecamy uczniom przejście do diagramu słupkowego II i diagramu kołowego, bez zatrzymywania się przy tabeli i diagramie słupkowym I.

ZAD. 1 Odczytaj z diagramu słupkowego II lub z diagramu kołowego:

Analizowanie diagramów procentowych - diagram słupkowy
Analizowanie diagramów procentowych - diagram kołowy
 1. Jakich ocen było najwięcej?
 2. Ile procent uczniów otrzymało ocenę bardzo dobrą?
 3. Jaki procent uczniów otrzymało ocenę co najmniej dostateczną?
 4. Ilu uczniów liczy klasa, jeżeli 5 uczniów otrzymało ocenę dopuszczającą?
 5. Który wykres nadaje się lepiej do przedstawiania udziału procentowego ocen?

II. Tworzenie diagramów procentowych przy pomocy komputera, poprzez zmienianie danych w tabeli.

ZAD. 2 Wpisz do tabeli przygotowane przez siebie dane dotyczące ilości poszczególnych ocen na świadectwie z klasy szóstej. Zaobserwuj,  co dzieje się z wykresami.

Arkusz kalkulacyjny - tabela

Odczytaj z tabeli:
Ile wynosiła średnia ocen na twoim świadectwie?

Odczytaj z wykresu słupkowego lub kołowego:

 1. Jaki procent wszystkich ocen stanowiły poszczególne oceny?
 2. Jaki procent wszystkich ocen stanowiły oceny co najmniej dobre?
Uwaga:
 1. Każdy z uczniów wprowadza swoje dane i odpowiedzi zapisuje w zeszycie.
 2. Uczniowie zauważają, że zmiana danych w tabeli automatycznie aktualizuje wykresy.

III. Analiza dochodów firmy.

Uwaga: Nauczyciel objaśnia, że I wykres przedstawia dochody pewnej firmy X podane w tysiącach złotych, natomiast wykres II pokazuje zmiany procentowe dochodu w danym roku względem roku poprzedniego.

ZAD. 3 Odczytaj z wykresu I:

Wykres - dochody firmy
 1. W którym roku dochód firmy wynosił 300 tys. złotych?
 2. Podaj lata, w których dochód był niższy niż 300 tys. zł?
 3. Oszacuj łączny dochód firmy w latach 1997-1998.

ZAD. 4 Odczytaj z wykresu II:

Wykres - procentowy wzrost dochodów względem poprzedniego roku
 1. W którym roku był największy wzrost dochodu i ile procent wynosił?
 2. W którym roku nastąpił ujemny wzrost dochodu firmy i ile procent wynosił? Co to oznacza?
 3. W którym roku dochód wzrósł względem poprzedniego roku o 20%?

ZAD. 5 Zmień dochód w 1997 roku, tak aby wzrósł względem poprzedniego roku o 30%. Co dzieje się z wykresami?

Arkusz kalkulacyjny - tabela

Uwaga: Zadanie 3, 4 i 5 uczniowie wykonują w grupach dwuosobowych, tak jak siedzą przy komputerach.

Podsumowanie lekcji i zadanie domowe:

Wykonaj wykres kołowy przedstawiający procentowy rozkład ocen na twoim świadectwie z klasy VI.

Wszelkie prawa zastrzeżone © J. Rzeźnik
Coding ©2008 Logo
Logo