Ta strona używa ciasteczek.
Matematyka jest delikatnym kwiatem,
który rośnie nie na każdej glebie
i zakwita nie wiadomo kiedy i jak.
(Jean Fabre)
Twoja wyszukiwarka
Dom
Witamy
Mapa serwisu
Do zrobienia
Krzyżówki
Łamigłówki
Testy online
Gry liczbowe
Gra logiczna
Do czytania
Niezbędnik
*Liczby
Starożytność
Artykuły
Aforyzmy i...
Pomoce
Programy
Animacje
YouTube
Dla belfra
Święto Mat.
Czasopisma
Scenariusze
Konkurs
Inne
O Autorce
O Serwisie
Kontakt

Licznik:  6413373

Hit - Temat dnia
Dzisiaj polecamy
Kwadraty magiczne

Reklama

>> Do czytania >> Liczby >> Liczby olbrzymy

Liczby

Liczby olbrzymy

Z liczbami-olbrzymami spotykamy się nie tylko w obliczeniach naukowych, bajkach, legendach, ale i w przyrodzie, zarówno w mikroświecie, w świecie atomów, jak i w makroświecie, w kosmosie, w świecie galaktyk. Liczba fizyczna jest wynikiem porównania jakiejś wielkości z inną przyjętą za jednostkę miary. Nasze ludzkie jednostki są zbyt duże w świecie atomów, a zbyt małe w świecie galaktyk. Człowiek stoi więc na granicy dwu światów: "nieskończenie" małego i "nieskończenie" wielkiego.

W Polsce (i innych krajach np. w Niemczech, w Anglii) przyjęto za podstawę liczenia grupy sześciocyfrowe, a np. w Ameryce, Francji grupy trzycyfrowe. Czasami warto znać nazwy dużych liczb.

Poniższa tabela przedstawia nazwy liczb, ich zapis w postaci dziesiętnej oraz zapis w postaci potęgi liczby 10 (dla systemu  stosowanego w Polsce). Liczby, które nie są pogrubione, są jednostkami pośrednimi (wzrastają o trzy zera).

jeden 1 100
tysiąc 1 000 103
milion 1 000 000 106
miliard 1 000 000 000 109
bilion 1 000 000 000 000 1012
biliard 1 000 000 000 000 000 1015
trylion 1 000 000 000 000 000 000 1018
tryliard 1 000 000 000 000 000 000 000 1021
kwadrylion 1 000 000 000 000 000 000 000 000 1024
kwadryliard 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1027
kwintylion 1 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 1030
kwintyliard ... 1033
sekstylion ... 1036
sekstyliard ... 1039
septylion ... 1042
septyliard ... 1045
oktylion ... 1048
oktyliard ... 1051
nonilion ... 1054
noniliard ... 1057
decylion ... 1060
decyliard ... 1063
... ... ...
centylion ... 10600


Nazewnictwo dużych liczb w języku angielskim
w USA oraz w innych krajach (w tym wybranych krajach anglojęzycznych)W U.S. nazewnictwo dużych liczb znacznie różni się od tego używanego w innych krajach (jak Wielka Brytania, Niemcy, Polska, ...). W tych krajach bilion (bi- odpowiada dwa) ma dwa razy tyle zer co milion, a trylion (tri - odpowiada trzy) ma trzy razy tyle zer co milion. W Stanach Zjednoczonych stosowany system nie jest już tak oczywisty. W pracach naukowych często możemy spotkać się z nazewnictwem Amerykańskim.

Polska: 106*n
USA: 103*n+3 =1000*103*n

W zależności od n liczby noszą różne nazwy w oparciu o nazwy łacińskie. Z łaciny:
bi- oznacza dwu- (stąd bilion)
tri- oznacza trój- (stąd trylion)
quadri- oznacza czwór- (stąd kwadrylion)
quintus oznacza piąty (stąd kwintylion)
sextus oznacza szósty (stąd sekstylion)
septimus oznacza siódmy (stąd septylion)
octavus oznacza ósmy (stąd oktylion)
nonus oznacza dziewiąty (stąd nonilion lub nonylion)
deimus oznacza dziesiąty (stąd decylion)
undecimus oznacza jedenasty (stąd undecylion)
duodecimus oznacza dwunasty (stąd duodecylion)
centum oznacza sto, lub centesimus - setny (stąd centylion)

Liczba zer U.S. & prace naukowe wybrane inne kraje nazwa polska
3 thousand thousandtysiąc
6 million million milion
9 billion 1000 million (1 milliard) miliard
12 trillion billion bilion
15 quadrillion 1000 billion biliard
18 quintillion trillion trylion
21 sextillion 1000 trillion tryliard
24 septillion quadrillion kwadrylion
27 octillion 1000 quadrillion kwadryliard
30 nonillion quintillion kwintylion
33 decillion 1000 quintillion kwintyliard
36 undecillion sextillion sekstylion
39 duodecillion 1000 sextillion sekstyliard
42 tredecillion septillion septylion
45 quattuordecillion 1000 septillion septyliard
48 quindecillion octillion oktylion
51 sexdecillion 1000 octillion oktyliard
54 septendecillion nonillion nonilion
57 octodecillion 1000 nonillion noniliard
60 novemdecillion decillion decylion
63 vigintillion 1000 decillion decyliard
66 - 120  undecillion - vigintillion  
303 centillion  
600  centillion centylion
Nowości
Nowości
[2014-02]
Trójkąty prostokątne - interaktywny test wyboru
[2014-03]
Wielokąty i okręgi - interaktywny test wyboru
[2014-04]
Graniastosłupy - interaktywny test wyboru
Krzyżówki matematyczne
Krzyżówki matematyczne


Krzyżówka Gigant
Krzyżówka Gigant


Krzyżówka Informatyczna
Krzyżówka Informatyczna


Dowcip na dziś
Lepsze minimum z maksimum, niż maksimum z minimum.

W. Grzeszczyk

Zagłosuj na nas
Matematyka Toplista
Toplista eMatma

Wasze opinie
[2009-05-01] Artykuł o zadaniu konkursowym jest b.interesujący. Pozdrawiam Marta K.
[2009-05-14] To jedna z ciekawszych stron o matematyce. Czekam na więcej nowych materiałów. Myszka.
[2009-05-19] Często wykorzystuję na lekcjach testy online. Gimnazjum/Poznań.
Wyślij opinię
Wszelkie prawa zastrzeżone © J. Rzeźnik
Coding ©2008 Logo
Logo