Ta strona używa ciasteczek.
Matematyka jest delikatnym kwiatem,
który ro¶nie nie na każdej glebie
i zakwita nie wiadomo kiedy i jak.
(Jean Fabre)
Twoja wyszukiwarka
Dom
Witamy
Mapa serwisu
Do zrobienia
Krzyżówki
*Łamigłówki
Testy online
Gry liczbowe
Gra logiczna
Do czytania
Niezbędnik
Liczby
Starożytno¶ć
Artykuły
Aforyzmy i...
Pomoce
Programy
Animacje
YouTube
Dla belfra
¦więto Mat.
Czasopisma
Scenariusze
Konkurs
Inne
O Autorce
O Serwisie
Kontakt

Licznik:  6460166

Hit - Temat dnia
Dzisiaj polecamy
Dubletka

Reklama

>> Do zrobienia >> Łamigłówki >> Szyfry

Łamigłówki matematyczne

Szyfry

Pismo tajemne, czyli kryptografia jest nie tylko rozrywk±, ale ma czasem znaczenie praktyczne.

Szyfr 1


Szyfruj±c wiadomo¶ć, każdej  literze przyporz±dkowujemy literę przesunięt± o 4  litery do  tyłu w normalnym alfabecie:

A, ˇ, B, C, Ć, D, E, Ę, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M,

 N, Ń, O, Ó, P, R, S, ¦, T, U, V, W, X, Y, Z, ¬, Ż.

Np. słowo PITAGORAS po zaszyfrowaniu ma postać: NĘPYDŁŃYO.

Alfabet szyfrowy zapisujemy powtarzaj±c go w kółko, tak więc np. literze ˇ odpowiada litera Z (czwart± liter± przed liter± ˇ jest litera Z), a literze C odpowiada Ż (czwart± liter± przed liter± C jest litera Ż). Szyfrujemy, cofaj±c litery do tyłu, a odszyfrujemy - przesuwaj±c do przodu.

Odszyfruj następuj±ce zdanie: JYPBJYPUGY FBOP GŃMHŁ¦Z KYRG.


Szyfr 2


Szyfr stanie się trudniejszy, jeżeli przyjmiemy jakie¶ cyfry kluczowe np: 31415926 (8 pocz±tkowych cyfr rozwinięcia dziesiętnego liczby π). Szyfruj±c wiadomo¶ć każdej z o¶miu pocz±tkowych liter tej wiadomo¶ci przyporz±dkowujemy literę przesunięt± odpowiednio o 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6 liter do przodu w normalnym alfabecie:

A, ˇ, B, C, Ć, D, E, Ę, F, G, H, I, J, K, L, Ł, M,

 N, Ń, O, Ó, P, R, S, ¦, T, U, V, W, X, Y, Z, ¬, Ż.

Dla kolejnych liter szyfrowanej wiadomo¶ci (tzn. litery: 9, 10, 11, itd.) powtarzamy tę sekwencję (9-ta litera znowu o 3 litery do przodu, 10-ta litera o 1 literę do przodu, 11-ta litera o 4 litery do przodu, itd.) tak długo, jak długa jest zaszyfrowana wiadomo¶ć.

Np. słowo ARCHIMEDES po zaszyfrowaniu ma postać: CSĘIMTFIG¦ (3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 3, 1).
Szyfrujemy, przesuwaj±c litery do przodu, a odszyfrujemy - cofaj±c do tyłu.

Odszyfruj następuj±ce zdanie: NJʬĘD ¦CĆEˇB XCKEWĘÓ (3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 3, 1, 4).


Szyfr 3


Szyfruj±c wiadomo¶ć, każdej literze z alfabetu przyporz±dkowujemy kolejn± liczbę dwucyfrow±, jak przedstawia poniższa tabela:

A-10 ˇ-11 B-12 C-13 Ć-14 D-15 E-16 Ę-17 F-18
G-19 H-20 I-21 J-22 K-23 L-24 Ł-25 M-26 N-27
Ń-28 O-29 Ó-30 P-31 R-32 S-33 ¦-34 T-35 U-36
V-37 W-38 X-39 Y-40 Z-41 ¬-42 Ż-43

Np. słowo EUKLIDES po zaszyfrowaniu ma postać: 1636232421151633.

Odszyfruj następuj±ce zdanie: 2640342417 38211713 221633351626.


Szyfr 4


Niżej jest zaszyfrowana wiadomo¶ć i klucz do jej odczytania.

A oto klucz: 142857142857142857...

0 AˇBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRS¦TUVWXYZ¬Ż
1 ˇBCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRS¦TUVWXYZ¬ŻA
2 BCĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRS¦TUVWXYZ¬ŻAˇ
3 CĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRS¦TUVWXYZ¬ŻAˇB
4 ĆDEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRS¦TUVWXYZ¬ŻAˇBC
5 DEĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRS¦TUVWXYZ¬ŻAˇBCĆ
6 EĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRS¦TUVWXYZ¬ŻAˇBCĆD
7 ĘFGHIJKLŁMNŃOÓPRS¦TUVWXYZ¬ŻAˇBCĆDE
8 FGHIJKLŁMNŃOÓPRS¦TUVWXYZ¬ŻAˇBCĆDEĘ
9 GHIJKLŁMNŃOÓPRS¦TUVWXYZ¬ŻAˇBCĆDEĘF

Wiadomo¶ć: TALES Z MILETU po zaszyfrowaniu ma postać: ¦YJ¬Ń ¦ ŁĘJ¬ÓO

Sposób szyfrowania:

Piszemy wiadomo¶ć, któr± chcemy zaszyfrować, a pod ni± cyfry z klucza:

TALES Z MILETU
14285 7 142857

  1. W wierszu poziomym 1 znajdujemy literę T, a następnie stoj±c± nad ni± w wierszu 0 literę ¦.
  2. W wierszu poziomym 4 znajdujemy literę A, a następnie stoj±c± nad ni± w wierszu 0 literę Y.
  3. W wierszu poziomym 2 znajdujemy literę L, a następnie stoj±c± nad ni± w wierszu 0 literę J.
  4. W wierszu poziomym 8 znajdujemy literę E, a następnie stoj±c± nad ni± w wierszu 0 literę ¬. itd.

Przy odszyfrowywaniu postępujemy odwrotnie, tzn.
Piszemy wiadomo¶ć, któr± chcemy odszyfrować, a pod ni± cyfry z klucza:

¦YJ¬Ń ¦ ŁĘJ¬ÓO
14285 7 142857

  1. W wierszu poziomym 0 znajdujemy literę ¦, a następnie stoj±c± pod ni± w wierszu 1 literę T.
  2. W wierszu poziomym 0 znajdujemy literę Y, a następnie stoj±c± pod ni± w wierszu 4 literę A.
  3. W wierszu poziomym 0 znajdujemy literę J, a następnie stoj±c± pod ni± w wierszu 2 literę L.
  4. W wierszu poziomym 0 znajdujemy literę ¬, a następnie stoj±c± pod ni± w wierszu 8 literę E.
    itd.

Odszyfruj wiadomo¶ć: ŁYS¬IV¦IUÓJ PBJUFM


Nowo¶ci
Nowo¶ci
[2014-02]
Trójk±ty prostok±tne - interaktywny test wyboru
[2014-03]
Wielok±ty i okręgi - interaktywny test wyboru
[2014-04]
Graniastosłupy - interaktywny test wyboru
Krzyżówki matematyczne
Krzyżówki matematyczne


Krzyżówka Gigant
Krzyżówka Gigant


Krzyżówka Informatyczna
Krzyżówka Informatyczna


Dowcip na dzi¶
Matematycy ¶miej± się z siebie:
osiem godzin snu, osiem godzin matematyki, osiem godzin - jazz, wino i kobiety.

Zagłosuj na nas
Matematyka Toplista
Toplista eMatma

Wasze opinie
[2009-05-01] Artykuł o zadaniu konkursowym jest b.interesuj±cy. Pozdrawiam Marta K.
[2009-05-14] To jedna z ciekawszych stron o matematyce. Czekam na więcej nowych materiałów. Myszka.
[2009-05-19] Często wykorzystuję na lekcjach testy online. Gimnazjum/Poznań.
Wy¶lij opinię
Wszelkie prawa zastrzeżone © J. RzeĽnik
Coding ©2008 Logo
Logo